Future

Preschool

Telephone

076-396 05 40

Email

info@futurepreschool.se

Complaints

Join and develop the business!


We want our preschool to be as good as possible for everyone here. Our goal is to offer a high and good quality in our business. Therefore, it is important that we receive information about possible deficiencies, so that we can improve and develop the business in dialogue with you as a parent.


1.Contact the staff at the preschool!


First and foremost, if you have comments or complaints about the business should turn to the responsible person of your child's group, then follow our order of responsibility (group head, principal, huvudman), so that the right people get involved and have the opportunity to handle the complaint.

Complaints can be made in writing, orally or via visit. Of course, you can leave the complaint anonymously.


If you would like to submit a complaint to the preschool or the preschool principal, use the "complaint form" which you will find here (this form is in place in the preschool too).


The form can be emailed or personally delivered to someone at the preschool.


2.Informing huvudman about your complaint


If you are not satisfied with the measures the principal has taken, fill out the form at the bottom.Scroll down for complaint form


Klagomål och synpunkter

Var med och utveckla verksamheten!


Vi vill att vår förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i vår verksamhet. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.


1.Prata med personalen på förskolan!


I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till avdelningsansvarig, därefter följa vår ansvarsordning (avdelningsansvarig, rektor, huvudman), så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet.

Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.


Vill du lämna ett klagomål till förskolan eller förskolans rektor använder du ”klagomålsblankett” som ni hittar här (denna blankett finns på plats i förskolan också).


Blanketten kan mejlas eller lämnas personligen till någon på förskolan. 


2.Att lämna ett klagomål till huvudmannen


Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit fyller du i formuläret som ligger här nereKlagomålsanmälan/Complaint form Du kan vara anonym, men vi har större möjlighet att hjälpa dig om du skriver in dina kontaktuppgifter nedan


You may be anonymous, but we have a better opportunity to help you if you enter your contact information below

 
 
 
 
 
 

The form is sent to responsible personnel at Future PreschoolFeedback and investigation


You will receive confirmation within three days that your complaint has been received. Within a week, you should have received an answer to how your complaint is handled and investigated.
Formuläret skickas till ansvarig personal på Future PreschoolÅterkoppling och utredning

Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Copyright © All Rights Reserved

Find us

076-396 05 40

info@futurepreschool.se

Quick links